Soil CBR PLUS

Road ConAid Long

Simpel aanleggen van een service-/toegangsweg

 

Bij o.a. windmolens, hoogspanningsmasten en boorlocaties in het land zijn toegangswegen nodig, niet alleen voor de aanleg en installatie, maar ook voor service en onderhoud gedurende vele jaren.

Nu is er een simpele en kostenbesparende manier om deze wegen aan te leggen op kleigronden door gebruik te maken van Soil CBR PLUS, in Afrika ook bekend onder de naam CON AID en is ontwikkeld door CON AID International (Pty) LTD

Soil CBR PLUS is een vloeistof, welke de kleigrond waterdoorlatend maakt, er wordt een filmlaagje om de kleikorrel gevormd, waardoor deze geen water meer opneemt, daardoor blijft de kleilaag berijdbaar  ook bij of na regenval.  Het water wordt afgevoerd door de poriën welke ontstaan na het verdichten

3s-soil-cbr-plus-foto

 

Voordelen en primaire gebruiksdoeleinden van Soil CBR PLUS:

– Aanleg en egalisatie  van wegen, toegangswegen, ondergrond voor spoorlijnen, parkeerterreinen,

– Boorlocaties (olieplatforms), service-wegen voor o.a. windmolens, energie stations en meer

– Dijkversterking,  bij gebruik van klei of veengrond

– Low-cost de structuur van de (klei)bodem verstevigen en waterdoorlatend maken waardoor deze

– begaanbaar wordt tijdens alle weersomstandigheden.

– Minimaal (wegen)onderhoud

– Afwerking met graffel is mogelijk